James Nabij geeft aandacht en helpt mensen om langer zelfstandig te wonen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie
KAMPEN – Hij valt graag met de deur in huis: ‘James Nabij geeft individuele aandacht en helpt bij het houden van de regie over uw leven.’ Rudi Last is de oprichter van James Nabij, een nieuwe organisatie die mensen helpt om zo lang mogelijk, op een prettige manier, zelfredzaam te blijven. ‘Dit kan bijvoorbeeld door het geven van persoonlijke aandacht, gezelschap, een wandelingetje of samen koken’, vertelt hij. ‘Daar zijn ook de mantelzorgers bij gebaat, vooral wanneer hun familielid of geliefde veel zorg en aandacht nodig heeft.’

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen en dingen zelf blijven doen. Maar soms gaat dat niet meer. Dan is het fijn wanneer er hulp in de buurt is. Soms is dat in de vorm van eigen (klein)kinderen, een buurman of -vrouw, of een vrijwilliger.

Helpende hand

Maar soms ook is die hulp van familie, vrienden en bekenden minder vanzelfsprekend. Omdat kinderen (te) ver weg wonen, of omdat men zich bezwaard voelt om steeds opnieuw hulp in te moeten roepen. ‘De medewerkers van James Nabij kunnen dan de helpende hand bieden. Dat kan hulp bij van alles zijn. We willen met onze dienstverlening nauw aansluiten bij dat wat onze klanten wensen’, vertelt Last. ‘Dat kan bestaan uit gewoon gezelschap bieden; bijvoorbeeld door met iemand te gaan winkelen, een wandeling te maken of door samen te koken.’
Ook kunnen de mensen van James Nabij iemand vergezellen naar een arts of ziekenhuis. Hij haalt daarbij graag een voorbeeld aan: ‘Kinderen hebben niet altijd tijd, of kunnen niet altijd vrij nemen op momenten dat ouders een afspraak hebben staan. De mensen van James Nabij gaan dan graag mee en brengen desgewenst schriftelijk verslag uit van het bezoek, zodat mantelzorgers op de hoogte blijven van wat er is besproken.’

Aandacht

De dienstverlening van James Nabij is niet gratis. Er werken geen vrijwilligers, maar beroepskrachten. Dat betekent dat de dienstverlening moet worden betaald uit eigen middelen. ‘Maar vaak zijn er wel mogelijkheden om daarvoor vanuit een indicatie budget vrij te maken.’
‘Tijdens een eerste gesprek leren wij u kennen’, vertelt Last over de werkwijze. ‘Op basis van een gesprek en een vragenformulier brengen we in kaart waarmee we u kunnen helpen en hoe we dit het beste aan de hand van uw wensen kunnen doen. Aansluitend zorgen we voor de juiste match met een van onze medewerkers.’ Ontstaat er een goede ‘klik’, dan wordt onderling besproken hoe dit handen en voeten kan krijgen.
‘Mensen zijn blij met onze hulp omdat het hen in staat stelt om langer zelfstandig te blijven wonen en om niet altijd afhankelijk te zijn van mantelzorgers of familie’, aldus Last. ‘En mantelzorgers die de zorg over zieke familieleden of vrienden hebben, zijn blij met onze hulp omdat dit hen ook weer even lucht geeft.’
De medewerkers van James Nabij zijn er overigens niet om verpleegkundige of huishoudelijke hulp te verrichten, maar puur voor praktische zaken. ‘Ze zijn er vooral om de mensen aandacht te geven, want aandacht is iets wat we allemaal graag krijgen, toch?’ Wie meer wil weten, kijkt op www.jamesnabij.nl.

Share:

Author: Alex de Jong/Attest Communicatie